หน้าแรก > Tip computer > วิธีการดูแลคอมของ เราให้อยู่ไป อีกน้านนาน

วิธีการดูแลคอมของ เราให้อยู่ไป อีกน้านนาน


วิธีทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
1. วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ไม่ให้ถูกแสงแดดและมีอากาศถ่ายเท การเชื่อมต่อสายไฟ/สายอุปกรณ์ถูกต้องและจัดเก็บเรียบร้อย
2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) ดังนี้
    - ปิดคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องพิมพ์
    - ใช้แปรงปัดฝุ่นตามซอกภายนอกตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ด เทน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ลงบนผ้านุ่ม แล้วเช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
    - ฉีดสเปรย์ทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์บนผ้านุ่ม แล้วเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วจอภาพ และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
    - ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ทั้งในและนอกตัวเครื่อง
3. ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ใช้งาน งดใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงที่มีฝนตกหรือใกล้จะตก และถอดปลั๊กไฟฟ้าออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
4. ติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้
5. ต้องเก็บข้อมูลไว้ในไดร์ฟ D:\ หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูล หากเก็บข้อมูลไว้ที่ Desktop หรือไดร์ฟ C:\ อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้
6. ละเว้นการใช้ Internet เพื่อดูหนัง ฟังเพลง ใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือ Download ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
7. สแกนไวรัสทุกไดร์ฟอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง สแกน Flash drive ทุกครั้งก่อนใช้งาน และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ Update โปรแกรมสแกนไวรัสทุกวัน
8. Disk Cleanup และ Defragment คอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

การบำรุงรักษา Hard Disk
ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมากยากจะบำรุงรักษาด้วยตัวเอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
  * การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เพื่อการระบายความร้อน 0 เป็นอย่างปกติไม่ทำให้เครื่องร้อนได้
  * ควรเลือกใช้โตีะทำงานที่แข็งแรงป้องกันการโยกไปมาเพราะทำให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ถูกกระทบกระเทือนได้
  * ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ Hard Disk ด้วยโปรแกรม Utility ต่างๆว่ายังสามารถใช้งานได้ครบ 100 % หรือมีส่วนใดของ Hard Disk ที่ใช้งานไม่ได้

การบำรุงรักษา Disk Drive
ช่องอ่านดิสก์เมื่อทำงานไปนานๆหัวอ่านแผ่นดิสก์อาจจะเสื่อมสภาพไปได้ หัวอ่านดิสก์เกิดความสกปรกเน่องจากมีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะที่หัวอ่าน หรือเกิดจากความสกปรกของ แผ่นดิสก์ที่มีฝุ่น หรือคราบไขมันจากมือ ผลที่เกิดขึ้นทำให้การบันทึก หรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ไม่สามารถดำเนินการได้

การดูแลรักษา Disk Drive ควรปฏิบัติดังนี้
  * เลือกใช้แผ่นดิสก์ที่สะอาดคือไม่มีคราบฝุ่น ไขมัน หรือรอยขูดขีดใดๆ
 * ใช้น้ำยาล้างหัวอ่านดิสก์ทุกๆเดือน
 * หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นดิสก์เก่าที่เก็บไว้นานๆ เพราะจะทำให้หัวอ่าน Disk Drive สกปรกได้ง่าย
ก่อนนำแผ่นดิสก์ออกจากช่องอ่าน Disk Dirve ควรจะให้ไฟสัญญาณที่ Disk Drive ดับก่อน เพื่อป้องกันหัวอ่านชำรุด

การบำรุงรักษา Inkjet & Dotmatrix Printer
เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผล รายงาน ของข้อมูลต่างๆทางกระดาษ การที่จะใช้เครื่องพิมพ์ทำงานได้เป็นปกติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรหมั่นดูแลรักษาดังนี้
 * รักษาความสะอาด โดยดูดฝุ่น เศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกเดือนหรือใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นเศษกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่าใช้แปรงชนิดแข็งเพราะอาจทำให้เครื่องเป็นรอยได้
 * ถ้าตัวเครื่องพิมพ์มีความสกปรกอาจ ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงานเช็ดถูส่วนที่เปนพลาสติกแต่ต้องระมัดระวังอย่าใช้น้ำเข้าตัวเครื่องพิมพ์ได้ และควร หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ในตัวเครื่องเพราะอาจทำให้ระบบกลไกเสียหายได้
 * ก่อนพิมพ์ทุกครั้งควรปรับความแรง ของหัวเข็มให้พอเหมาะกับความหนาของกระดาษ
 * ระหว่างพิมพ์ควรระวังหัวพิมพ์จะติดกระดาษ เช่น การพิมพ์ซองจดหมาย หรือกระดาษที่มีความหนาหรือบางเกินไป
 * อย่าถอดหรือเสียบสาย Cable ในขณะที่เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่
 * ไม่ควรพิมพ์กระดาษติดต่อกันนานเกินไปเพราะอาจทำให้หัวอ่านร้อนมากทำให้เครื่องชะงักหยุดพิมพ์กระดาษ
 * เมื่อเลิกพิมพ์งานควรนำกระดาษออกจากถาดกระดาษ และช่องนำกระดาษ
 * ไม่ควรใช้กระดาษไข (Stencil Paper) แบบธรรมดากับเครื่องพิมพ์ประเภทแบบกระแทก (Dotmatrix Printer) เนื่องจากเศษของกระดาษไขอาจจะไปอุดตันเข็มพิมพ์ อาจทำให้เข็มพิมพ์อาจหักได้ควรใช้กระดาษไขสำหรับเครื่องพิมพ์แทน เพื่อป้องกันการชำรุดของเฟืองที่ใช้หมุนกระดาษ

การบำรุงรักษา Laser Printer
Laser Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถพิมพ์ภาพได้อย่างคมชัดมากมีความละเอียดสวยงาม แต่ราคาค่อนข้างสูงผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมัดระวังในการใช้งานแม้ว่าโอกาสจะเสียหายมีน้อยก็ตาม ข้อควรปฏิบัติดังนี้
 * การเลือกใช้กระดาษไม่ควรใช้กระดาษ ที่หนาเกินไปจะทำให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้
 * ควรกรีดกระดาษให้ด ี อย่าให้กระดาษติดกัน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดาษติดในตัวเครื่องพิมพ์ได้
 * การใช้พิมพ์ Laser Printer พิมพ์ลงในแผ่นใส ก็ต้องเลือกใช้แผ่นใสที่ใช้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น หากใช่แผ่นใสแบบธรรดาซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้อาจจะหลอมละลายติดเครื่องพิมพ์ทำให้เกิดความเสียหาย

ที่มา http://www.zone-it.com
Advertisements
หมวดหมู่:Tip computer
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: