ครูกนกรัตน์

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ชื่อ : นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ.1
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎอุดรธานี พ.ศ.2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2544
ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ พ.ศ.2551
ปัจจุบันศึกษาต่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2546 บรรจุตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา สังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2548 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญ
– หาข้อมูลก่อนมันเยอะเอาที่จำได้ล่าสุดดีกว่าเนาะ
– ผ่านการประชุมสัมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
– ผ่านการอบรมโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพมหานคร

ความสามารถพิเศษ
– มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ถ่ายภาพ
– การพัฒนาสื่อการสอน CAI บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกทักษะ

ประวัติการเป็นวิทยากร
– เป็นวิทยากรประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งานด้านการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย
– วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ
– ชุมนุมคอมพิวเตอร์

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
– งานไอซีที (ICT)
– งานบุคลากร
– ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เว็บไซต์
www.kanokrat.info
http://krookanokrat.ning.com

ติดต่อ
kanokrat_pam@hotmail.com
kanokrat_pam@yahoo.com
kanokrat.pam@gmail.com

Twitter :  @kanokrat_pam
msn : kanokrat_pam@hotmail.com

Advertisements
 1. ด.ญ.สุดารัตน์ ยันตะพันธ์
  04/06/2011 ที่ 15:37

  ด.ญ.สุดารัตน์ ยันตะพันธ์ เลขที่ 48 ชั้น ม.3/1
  sing-201-@HOTMAIL.COM

 2. พรพงศ์ ศรีสว่งวงศ์
  28/05/2011 ที่ 09:35

  สวัสดีครับ คุณครูกนกรัตน์ ผมชื่อ ด.ช พรพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ชั้นม.3/6 เลขที่ 7 ขอรายงานตัวครับ

 3. 28/02/2011 ที่ 18:31

  ครูน่ารักจังคับ

 4. นางสาว สวิตา เคนภาวะ ม.3/7เลขที่ 42
  26/02/2011 ที่ 10:23

  สวัสดีค่ะ

 5. 20/12/2010 ที่ 14:34

  ผมสมัครเว็บให้โรงเรียนครับ เว็บ jvschool1.ning.com แต่สมัครแบบ mini ซึ่งจ่ายรายเดือน ผมไม่เข้าใจว่าจะจ่ายยังไง สมัครมั่วๆไปครับ และพออยากจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้ ช่วยด้วยครับ ตอนนี้ทาง ning.com แจ้งใบเสร็จมาให้ ไม่รู้จะจ่ายยังไง และต้องการยกเลิกมากครับ ช่วยบอกครับ

 6. สุดารัตน์ ภูหมั่นรู้
  23/11/2010 ที่ 11:14

  สวัสดีค่ะ

  ดิฉันชื่อ ด.ญ สุดรัตน์ ภูหมั่นรู้

  ชั้น ม.3/3 เลขที่ 39

 7. 23/11/2010 ที่ 11:11

  สวัสดีค่ะคูณครูกนกรัตน์ คนสวย รายงานตัวค่ะ ชิมิชิมิ

 8. 17/11/2010 ที่ 22:47

  สวัสดีค่ะ ครูกนกรัตน์ หนูชื่อ ลัดดาวัลย์ จำนงค์รักษ์
  ชั้นม.3/1(นักเรียนใหม่ค่ะ)

 9. นาย ประเสริฐศักดิ์ วันนุกูล
  19/09/2010 ที่ 20:38

  ผมนาย ประเสรฐศักดิ์ วันนุกูล ม.3/9

  ผมส่งงานแล้วนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

 10. wipada
  15/09/2010 ที่ 23:21

  ดีมากค่ะ

 11. 19/07/2010 ที่ 14:37

  สวัสดีค่ะพี่กนกรัตน์ (ขอเรียกพี่เลยล่ะกันนะคะ) พึ่งรู้นะคะว่าพี่ก็เป็นครูกทม.มาก่อน (รู้สึกว่าน้องก็คุ้นๆชื่อพี่ชื่อเหมือนกันค่ะ) น้องก็เคยเป็นครู กทม. เขตดอนเมือง ค่ะ ร.ร.เปรมประชา (สายหยุดขเกษม สงเคราะห์) ดีใจมากๆเลยค่ะ ยิ่งรู้ว่าพี่จบจาก รภ.อด.ด้วยยิ่งดีใจค่ะ น้องจบ ค.บ.คอมฯค่ะ

 12. กฤษฎา รัตน์วิเศษ 309 เลขที่ 1
  14/07/2010 ที่ 14:45

  กฤษฎา รัตน์วิเศษ เลขที่ 1 3/9 เลขที่ 1
  saholj@gmail.com

 13. ด.ช. ทินวัฒน์ พัสดร
  13/07/2010 ที่ 14:09

  สวัสดีครับ กระผมชื่อ ด.ช. ทินวัฒน์ พัสดร เลขที่ 5 ม.3/2 ครับ

 14. ด.ญ.วณิดา ภูครองพรม
  13/07/2010 ที่ 14:07

  สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ ด.ญ. วณิดา ภูครองพรม เลขที่ 41 ชั้น ม.3/2 ค่ะ

 15. ด.ญ.กรรณิการ์ โสมา
  13/07/2010 ที่ 14:05

  สวัสดีค่ะ คุณครู กนกรัตน์
  ดิฉันชื่อ ด.ญ. กรรณิการ์ โสมา ม.3/2 เลขที่ 22 ค่ะ
  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

 16. ด.ญ. มณีรัตน์ สมพร
  13/07/2010 ที่ 14:01

  สวัสดีค่ะ คุณครู กนกรัตน์
  ดิฉันชื่อ ด.ญ. มณีรัตน์ สมพร ม.3/2 เลขที่ 39 ค่ะ
  ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

 17. วิชุดา อนันตะภักดิ์
  13/07/2010 ที่ 11:51

  สวัสดีค่ะ ฉัน วิชุดา อนันตะภักดิ์
  ชั้น ม.3/5 เลขที่ 40
  ส่งงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

 18. ด.ญ.ปรียาวรรณ เรืองแสน
  13/07/2010 ที่ 11:34

  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ด.ญ.ปรียาวรรณ เรืองแสน
  ชั้น ม.3/5 เลขที่ 35
  ส่งงานเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2553

 19. ด.ญ. ศิริพร ไวแสน
  13/07/2010 ที่ 11:25

  ส่งงาน วันที่ 13 ก.ค /2553
  สวัสดีค่ะ ครูกนกรัตน์ หนูชื่อ ศิริพร ไวแสน
  ชั้น ม.3/5 เลขที่48

 20. 04/07/2010 ที่ 17:06

  สุดารัตน์ แสนมหาไชย ม. 3/1 เลขที่
  รูปคุณครูรับปริญญาสวยจัง

 21. จุฑารัตน์ ม.3/2 เลขที่29
  31/05/2010 ที่ 17:24

  สวัสดีค่ะ เม้นให้แล้วนะคะคุณครูขา

 22. pennapapan tipkhan
  30/05/2010 ที่ 10:48

  สวัสดีค่ะ ที่นี่มีแต่ความรู้ดีๆๆๆค่ะ

 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: