ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.kanokrat.info

แจ้งนักเรียนและผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจาก Blog นี้
ผู้จัดทำบล็อค ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู้ทางด้าน IT ท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ www.kanokrat.info นะคะ

Advertisement
หมวดหมู่:Variaty

เฉลยข้อสอบครั้งที่ 2

28 กันยายน 2553
จากการสอบระหว่างปีครั้งที่ 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลายคนบอกว่าทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่ได้อ่าน
วันนี้มาดูเฉลยคำตอบกันนะคะว่าทำถูกกันหรือเปล่า

หมวดหมู่:Tip computer

ใบความรู้เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยจะมีการสอบระหว่างปีครั้งที่ 2 ในสัปดาห์หน้า
วันนี้ขอให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาก่อนสอบได้จากใบความรู้ฉบับนี้นะคะ
ข้อสอบมี 30 ข้อ ออกเนื้อหาตามใบงานนี้เลยค่ะ
ตั้งใจทบทวนนะคะ
และอย่าลืมงานที่ครูสั่งให้ทำรายงาน 8 หัวข้อ กลุ่มละ 3 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แท็บรายการ ===>>> วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 นะคะ

หมวดหมู่:Variaty

비담 이별가…Ending Theme

หมวดหมู่:music & video

คู่มือ Joomla

หมวดหมู่:Tip computer

Desktop Author 5

หมวดหมู่:Tip computer

Microsoft Office Excel 2007

หมวดหมู่:Tip computer

Microsoft Office PowerPoint 2007

หมวดหมู่:Tip computer

Gimp Manual Book Thai

หมวดหมู่:Tip computer

คู่มือการสร้างเว็บDreammx2004